Komisariat Policji III w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji III w Krakowie - podinsp. Zbigniew Kubacki

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Krakowie - nadkom. Monika Adamska

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji III w Krakowie - podinsp. Piotr Raźny

 

ul. Strzelców 16 31-422 Kraków

Telefony:

sekretariat 47 83 57 070 (pn.-pt. w godz. 7.30-15.30)

Dyżurny: 47 83 52 912,

faks: 47 83 57 245

E-mail:

kp3@krakow.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.


Obsługiwana dzielnica: Dzielnica III Prądnik Czerwony, Dzielnica IV Prądnik Biały


Deklaracja dostępności

Siedziba Komisariatu Policji III, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Strzelców 16 w Krakowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu).

Wejście główne do Komisariatu Policji III w Krakowie nie jest ograniczone schodami, bezpośrednio prowadzi do poczekalni, gdzie znajdują się miejsca siedzące. Bezpośrednio przy poczekalni usytuowana jest osobna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W poczekalni interesanci mają dostęp do resortowego telefonu (wraz z wykazem numerów) za pośrednictwem którego mogą nawiązać kontakt z oficerem dyżurnym jednostki. Przy poczekalni mieści się również osobne pomieszczenie przystosowane do obsługi interesantów, którzy z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia ruchowe nie mogą się dostać na poszczególne pietra budynku.

Oficer Dyżurny Komisariatu Policji III w Krakowie nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Podstawowym udogodnieniem dla osoby niepełnosprawnej ruchowo jest możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub  rozmowy z dzielnicowym, w miejscu swojego zamieszkania. W tym celu należy skontaktować się z Oficerem Dyżurnym Komisariatu Policji III w Krakowie pod numer telefonu 47 83 52 912 i zgłosić taką potrzebę.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Przed budynkiem, od ul. Strzelców jest dostępny parking dla interesantów w ilości 6 miejsc postojowych, bez wyodrębnienia miejsca dla osoby niepełnosprawnej.

Do siedziby Komisariatu Policji III w Krakowie oraz wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nich, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/kr1/wolnytekst/2871,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Powrót na górę strony