Komisariat Policji IV w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie - mł. insp. Krzysztof Martyka

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie - podinsp. Lidia Szumiec

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie - kom. Jacek Gorczowski

 

ul. Królewska 4 30-045 Kraków

Telefony:

sekretariat: 47 83 51 000 (pn.-pt. w godz. 7.30-15.30)

Dyżurny 47 83 52 913

faks: 47 83 51 236

E-mail:

kp4@krakow.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.


siedziba pomocnicza

ul Radzikowskiego 29 31-249 Kraków

sekretariat: 47 83 51-240

recepcja: 47 83 51 109

faks: 47 83 51 327


Obsługiwana dzielnica: Dzielnica V Krowodrza, Dzielnica VI Bronowice, Dzielnica VII Zwierzyniec


Deklaracja dostępności

Podstawowym udogodnieniem dla osoby niepełnosprawnej ruchowo jest możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub  rozmowy z dzielnicowym, w miejscu swojego zamieszkania. W tym celu należy skontaktować się z Oficerem Dyżurnym Komisariatu Policji IV w Krakowie pod numer telefonu 47 83 52 913 i zgłosić taką potrzebę. W pilnych przypadkach wezwania Policji należy dokonać pod numer alarmowy 112.

siedziba główna przy ul. Królewskiej 4

Siedziba główna Komisariatu Policji IV, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Królewskiej 4 w Krakowie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu).

Do wejścia głównego, jak również poczekalni dla interesantów prowadzą schody. Interesanci poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą zostać przetransportowani za pomocą schodołazu gąsiennicowego, którym dysponuje Jednostka. Interesanci proszeni są wówczas
o poinformowanie Oficera Dyżurnego Komisariatu Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 913, o potrzebie użycia przedmiotowego urządzenia. W razie potrzeby Oficer Dyżurny organizuje możliwość przeniesienia osoby niepełnosprawnej.

Oficer Dyżurny Komisariatu Policji IV w Krakowie nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Istnieje możliwość skorzystania z terminala Cisco, za pośrednictwem którego funkcjonariusz obsługujący osobę głuchą lub słabosłyszącą, może nawiązać kontakt
z tłumaczem języka migowego on-line.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni, na której znajdują się miejsca do siedzenia oraz przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych toaleta. Interesanci poruszają się po terenie Jednostki w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody pomiędzy czterema kondygnacjami obiektu. Osoby niepełnosprawne ruchowo obsługiwane są w pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Królewskiej, nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Najbliżej, miejsce takie wyznaczone jest przy skrzyżowaniu ulic Królewska i Pomorska oraz na wysokości ul. Plac Inwalidów 3.

siedziba pomocnicza przy ul. Radzikowskiego 29

Siedziba pomocnicza Komisariatu Policji IV, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w budynku zlokalizowanym przy ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku oraz na drzwiach wejściowych.

Recepcja siedziby pomocniczej znajduje się na pierwszym piętrze. Siedziba pomocnicza nie dysponuje windą, jak również nie posiada urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych ruchowo. Pracownik recepcji, w razie potrzeby, organizuje możliwość przeniesienia osoby niepełnosprawnej. Interesanci proszeni są wówczas o poinformowanie Oficera Dyżurnego Komisariatu Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47 83 52 913 lub pracownika recepcji pod numerem telefonu 47 83 51 109 o takiej potrzebie.

Pracownik recepcji Komisariatu nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line istnieje tylko w siedzibie głównej Komisariatu Policji IV w Krakowie przy ul. Królewskiej 4.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z recepcji, gdzie znajdują się miejsca do siedzenia i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, którzy są powiadamiani przez recepcjonistę.

Jednostka nie posiada toalety przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia siedziby pomocniczej Komisariatu Policji IV w Krakowie znajdują się na jednej kondygnacji.

Przed budynkiem, na parkingu od strony ul. Radzikowskiego 29, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji są ogólnodostępne miejsca parkingowe.

- w siedzibie głównej i siedzibie pomocniczej Komisariatu Policji IV
w Krakowie
tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/kr1/wolnytekst/2871,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Do budynków siedziby głównej i siedziby pomocniczej Komisariatu Policji IV w Krakowie oraz wszystkich pomieszczeń znajdujących się w nich, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a.

Powrót na górę strony