Komisariat Policji V w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji V w Krakowie - nadkom. Wojciech Kastelik

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie - podinsp. Wojciech Iskra

p.o. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie - kom. Łukasz Kosman

 

ul. Zamoyskiego 20/22 30-523 Kraków

Telefony:

sekretariat: 47 83 52 000 (pn.-pt. w godz. 7.30-15.30)

Dyżurny: 47 83 52 916

faks: 47 83 52 236

E-mail:

kp5@krakow.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.


Obsługiwana dzielnica: Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, Dzielnica XIII Podgórze


Deklaracja dostępności

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu).

Wejście główne do budynku Komisariatu Policji V w Krakowie stanowią metalowe dwuskrzydłowe drzwi, które znajdują się bezpośrednio z chodnika ul. Jana Zamoyskiego
i prowadzą do małego przedsionka. Z przedsionka przez drewniane, przeszklone
i jednoskrzydłowe drzwi wchodzi się na półparter, do którego prowadzi sześć stopni schodów betonowych. Schody nie posiadają pochylni umożliwiającej dojazd na wózku inwalidzkim jak również barierek ułatwiających wejście.

Na półparterze znajduje się okienko do obsługi petentów przez Dyżurnego Komisariatu i jego Zastępcę. Przy okienku znajduje się telefon, który umożliwia interesantowi kontakt
z funkcjonariuszami jednostki. Dyżurny Komisariatu lub jego Zastępca w razie potrzeby organizuje możliwość przyjęcia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu na pierwszej kondygnacji budynku. Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni, która znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku. W poczekalni znajdują się miejsca do siedzenia. Interesanci poruszają się po terenie KP V w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji, którzy są powiadamiani przez Dyżurnego Jednostki lub jego Zastępcę.

Do dalszych części obiektu prowadzą dwie klatki schodowe znajdujące się za dwiema metalowymi kratami, w których znajdują się drzwi o identycznej konstrukcji wyposażone
w zamek z ryglem elektromagnetycznym sterowanym za pomocą programatora cyfrowego oraz zamek z mechanizmem bębenkowym podklamkowym. Nie występują bariery poziome w tych częściach obiektu, które przeznaczone są do obsługi interesantów.

Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio przy okienku Dyżurnego oraz w pomieszczeniu znajdującym się obok poczekalni (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji V w Krakowie lub Zastępcy (wymaga pokonania drzwi w metalowej kracie oraz 22 schodów, w budynku nie ma windy), odbywa się na poziomie pierwszego piętra. W razie potrzeby w uzasadnionych przypadkach Komendant Jednostki lub jego Zastępca mogą przyjąć skargę na pierwszej kondygnacji budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdej z czterech kondygnacji budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem, wzdłuż ul. Jan Zamoyskiego, jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/content/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych-kmp-w-krakowie

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Powrót na górę strony