Komisariat Policji VI w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji VI w Krakowie - podinsp. Sławomir Chochół

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie - podinsp. Daniel Brzostek

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie - nadkom. Kamil Pasławski

 

ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 4 30-863 Kraków

Telefony:

sekretariat: 47 83 52 700 (pn.-pt. w godz. 7.30-15.30)

Dyżurny: 47 83 52 917

faks: 47 83 52 320

E-mail:

kp6@krakow.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.


Obsługiwana dzielnica: Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim


Deklaracja dostępności

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu).

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia, która umożliwia dojazd na wózku inwalidzkim.

Za głównym wejściem znajduje się hol, po którym interesanci poruszają się na jednym poziomie. Nie ma konieczności pokonywania schodów. Służba dyżurna nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci posiadają dostęp do telefonu, aby połączyć się z odpowiednim wydziałem w KP VI.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu (znajdują się tam miejsca do siedzenia oraz przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych toaleta), poruszają się po terenie KP VI w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, którzy są powiadamiani przez Dyżurnego Komisariatu lub jego Zastępcę.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody oraz winda poruszająca się pomiędzy trzema kondygnacjami obiektu. Nie występują bariery poziome w tych częściach obiektu, które przeznaczone są do obsługi interesantów (pion kryminalny, pion prewencji, dziennik podawczy).

Interesanci mogą być obsłużeni bezpośrednio w holu oraz w sąsiednich pomieszczeniach, tj. pokojach przyjęć interesantów (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji VI w Krakowie lub Zastępcy, odbywa się na
I piętrze budynku.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem na parkingu od ulicy Ćwiklińskiej, jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a . Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez sieć internet,
z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/content/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych-kmp-w-krakowie

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Powrót na górę strony