Komisariat Policji VII w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji VII w Krakowie - nadkom. Leszek Zagórski

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VII w Krakowie - nadkom. Sylwester Gryzło

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VII w Krakowie - podinsp. Tomasz Łopatka

 

ul. os. Złotej Jesieni 11c 31-827 Kraków

Telefony:

sekretariat: 47 83 53 605

Dyżurny: 47 83 52 911

faks: 47 83 53 319

E-mail:

kp7@krakow.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.


Obsługiwana dzielnica: Dzielnica XV Mistrzejowice, Dzielnica XVI Bieńczyce, Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie


Deklaracja dostępności

Siedziba Komisariatu Policji VII w Krakowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na os. Złotej Jesieni 11C w Krakowie. Siedziba oznaczona jest nazwą osiedla oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku (przy wejściu).

Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia, która umożliwia dojazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

W głównym wejściu znajduje się pomieszczenie Zespołu Dyżurnych oraz poczekalnia
dla interesantów. Wejście do poczekalni możliwe wyłączenie po otwarciu drzwi przez funkcjonariusza pełniącego służbę na stanowisku Zastępcy Dyżurnego. Dyżurny nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusz posiada dostęp do telefonu, może przekazać słuchawkę interesantowi.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z recepcji (znajdują
się tam miejsca do siedzenia oraz toaleta dla interesantów przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych), poruszają się po terenie KP VII w obecności funkcjonariusza
lub pracownika policji, którzy są powiadamiani przez Dyżurnego komisariatu.

Do dalszych części obiektu prowadzą wyłącznie schody. Interesanci z problemami ruchowymi mogą być obsłużeni bezpośrednio na recepcji oraz w sąsiednich pomieszczeniach (policjanci i pracownicy schodzą do interesantów). Złożenie skargi Komendantowi Komisariatu Policji VII w Krakowie lub Zastępcy wymaga pokonania bariery architektonicznej, odbywa się na poziomie „1”.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a . Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się. Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/content/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych-kmp-w-krakowie

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Powrót na górę strony