Komisariat Policji VIII w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji VIII w Krakowie - mł. insp. Tomasz Więch

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie - podinsp. Tomasz Dubis

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie - podinsp. Andrzej Orchel

 

Siedziba tymczasowa

ul. Ujastek 1 31-752 Kraków

Telefony:

sekretariat: 47 83 53 000

Dyżurny: 47 83 52 910

faks: 47 83 53 236

E-mail:

kp8@krakow.policja.gov.pl

 

Deklaracja dostępności

Zastępcza Siedziba Komisariatu Policji VIII w Krakowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się w budynku „S” przy ul. Ujastek 1 w Krakowie. Oznaczona
jest tablicą informacyjną umieszczoną na metalowej bramie przy wejściu/przejściu (wejście nr 1) na dziedziniec budynku „S”.

Do wejścia nr 1 prowadzi sześć schodów. Na schodach nie ma podjazdu ani windy dla osób niepełnosprawnych. Po przekroczeniu bramy po prawej stronie znajduje się pomieszczenie przejściowe służące jako poczekalnia dla interesantów prowadzące
do stanowiska kierowania komisariatu, gdzie wyznaczony policjant obsługuje interesantów. Funkcjonariusz odpowiedzialny za obsługę interesantów w razie potrzeby organizuje możliwość przeniesienia osoby niepełnosprawnej. Policjanci zespołu dyżurnych
nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po części obiektu zajmowanym przez Komisariat Policji VIII w Krakowie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie zajmowanym przez komisariat w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, powiadomionego
ze stanowiska kierowania komisariatu. Petenci i strony obsługiwani są w pomieszczeniu zgłoszeń oraz w pokojach policjantów, a w uzasadnionych przypadkach mogą być obsłużeni bezpośrednio przy stanowisku zespołu dyżurnych.

Przed wejściem do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na specyfikę budynku zastępczej siedziby komisariatu oraz fakt, ze obiekt podlega ochronie konserwatora zabytków pozostałe części obiektu zajmowane przez KP VIII w Krakowie nie są dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń zajmowanych przez funkcjonariuszy i pracowników KP VIII w Krakowie prowadzą 3 klatki schodowe z wejściami znajdującymi się w rogach dziedzińca. Także
na tych schodach brak jest udogodnień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toalety dla interesantów znajdują się na każdy piętrze budynku, lecz nie są przystosowane
do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a . Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie
się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością komunikowaniu się.
Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/content/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych-kmp-w-krakowie

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

Powrót na górę strony