Komisariat Policji VIII w Krakowie

Komendant Komisariatu Policji VIII w Krakowie - mł. insp. Tomasz Więch

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie - podkom. Damian Nowak

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji VIII w Krakowie - podinsp. Andrzej Orchel

 

os. Zgody 10 31-950 Kraków

Telefony:

sekretariat: 47 83 53 000

Dyżurny: 47 83 52 910

faks: 47 83 53 236

E-mail:

kp8@krakow.policja.gov.pl

Informujemy, że wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.

Podany adres email nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach, wykroczeniach i zaginięciach osób.


Obsługiwana dzielnica: Dzielnica XIV Czyżyny, Dzielnica XVIII Nowa Huta


Deklaracja dostępności

Siedziba Komisariatu Policji VIII w Krakowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się w budynku przy os. Zgody 10 w Krakowie. Oznaczona
jest tablicą informacyjną umieszczoną na elewacji budynku przy wejściu głównym do budynku os. Zgody 10.

Wejście główne na teren Komisariatu umieszone jest w frontowej części budynku po stronie wschodniej. Po przekroczeniu drzwi wejściowych do poczekalni dla interesantów znajdującej się po lewej stronie od klatki schodowej prowadzi osiem stopni.  Przy schodach znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez zespół dyżurnych Komisariatu Policji VIII w Krakowie. Po prawej stronie od klatki schodowej znajduje się punkt zgłoszeń obsługiwany przez zespół dyżurnych. Policjanci zespołu dyżurnych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Funkcjonariusz pełniący służbę na Stanowisku Dowodzenia posiada monitory, na których ma bezpośredni wgląd na ewentualne osoby oczekujące w poczekalni i przed Komisariatem. Na parterze Komisariatu za drzwiami prowadzącymi do jego wnętrza w południowym skrzydle mieści się również osobne pomieszczenie przystosowane do obsługi interesantów, którzy z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia ruchowe nie mogą się dostać na poszczególne pietra budynku. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po budynku zajmowanym przez Komisariat Policji VIII w Krakowie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie zajmowanym przez komisariat w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji, powiadomionego ze stanowiska kierowania komisariatu. Petenci i strony obsługiwani są w pomieszczeniu zgłoszeń oraz w pokojach policjantów, a w uzasadnionych przypadkach mogą być obsłużeni bezpośrednio przy stanowisku zespołu dyżurnych.

Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Do pomieszczeń zajmowanych przez funkcjonariuszy i pracowników KP VIII w Krakowie prowadzą 2 klatki schodowe z wejściami znajdującymi się w narożnych częściach frontu budynku.
Na tych schodach brak jest udogodnień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Toalety dla interesantów znajdują się w każdym skrzydle oraz piętrze budynku, lecz nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi https://euslugi.policja.pl/ .

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się zobowiązuje organy administracji publicznej do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie
się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością komunikowaniu się.
Aby dowiedzieć się więcej przejdź na:

http://krakow.policja.gov.pl/content/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych-kmp-w-krakowie

http://bip.krakow.kmp.policja.gov.pl/330/informacje-dla-osob-nie/22504,Informacja-dla-osob-niepelnosprawnych.html

W budynku przy os. Zgody 10 oprócz Komisariatu Policji VIII w Krakowie mieszczą się też inne komórki organizacyjne Policji np. Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, który dysponuje osobnym wejściem.

Powrót na górę strony